שבע-מצוות-בני-נח

בחצי היובל האחרון מתחוללות בעולם מהפכות קיצוניות מן הקצה אל הקצה ובניגוד לעבר הן מתרחשות בשקט ללא מלחמות וללא שפיכות דמים.

הרב מנדי טורין שליח הרבי מה"מ לספרינגפילד בפתיחה של מושב בית הנבחרים במדינת אילינוי מאחל להם שיזכו לאמץ את שבע מצוות בני נח.

זה הזמן להפיץ שבע מצוות בני נח. חסידי חב"ד כבר התחילו קמפיינים כאלה בכמה שכונות ערביות בעבר בהצלחה רבה, ושליחי חב"ד בעולם עוסקים בזה במקומות שליחותם.

סיפור ניסי הקשור בציצית. יהודי שעמד לפשני שודדים והיה בסכנת חיים ניצל עקב תושייתו ללמד שבע מצוות בני נח ובזכות הציצית שבבגדו.

בועז קלי מרצה על 7 מצוות בני נח, המצוות האוניברסליות, לפני האחמדים. הוא מוסיף ואומר, שעושה השלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל העולם.

הרב בועז קלי המפיץ הגדול של שבע מצוות בני נח בקרב הערבים ובמיוחד האחמדים בראיון לאברי גלעד מסביר שבלוחות הברית הדיבר "אנכי ה' אלוקיך" עומד מול "לא תרצח".

על פי תורתנו הקדושה על אומות העולם לקיים שבע מצוות בני נח אותן ציוה הקדוש ברוך הוא בתורה על ידי משה רבינו, ולכן חובתו וזכותו של כל יהודי לכוף כל באי עולם לקיים שבע מצוות אלה.

בועז קלי קיבל הכרה מהאו"ם ללמד שבע מצוות בני נח לכל אומות העולם, והקים מרכז ללימוד שבע מצוות בני נח בבית כנסת בחיפה, ובסרט זה מראיין אותו בן נח דרוזי מדלית אל כרמל.

הרבי מדבר על החיוב של עם ישראל להפיץ בין הגויים את שבע מצוות בני נח כפי שכתוב ביד החזקה להרמב"ם.

הרב בועז קלי מדבר על שבע מצוות בני נח ומספר שבקרב הערבים יש התעניינות גדולה בנשא זה.

בסוכות עם ישראל פועל על אומות העולם בהקרבת שבעים פרים, לכן בסוכות יש שמחה לעיני הגויים, אולם השמחה של שמחת תורה היא בבית הכנסת, "ישראל ומלכא בלחודוהי"…

רזיאלה שתח' הרפז (אשתו של הרב נועם שיח' הרפז) הקימה משפחה ברוכת ילדים לתפארת בכל זאת מוצאת זמן לצאת למבצע חשוב מחוץ לביתה וללמד את הגויים שבע מצוות בני נח ודוקא בכותל המערבי.

הרבי מסביר שמה שאומר הרמב"ם שבגאולה האמיתית והשלימה "לא יהיה עסק כל העולם אלא לדעת את ה' בלבד" הכוונה היא גם לגויים, והכנת הגויים לכך היא שיקיימו שבע מצוות בני נח, ועלינו מוטלת החובה ללמד את הגויים שבע מצוות בני נח.

תפקידו של עם ישראל ללמד את כל הגויים בעולם שבע מצוות בני נח, מצוות שתוכנן הוא טוב צדק ויושר. חסידי חב"ד יוצאים בשליחות הרבי מלך המשיח להשפיע על הגויים לשמור שבע מצוות בני נח ומתקבלים באהדה.