ארבע-בבות

מקהלת שירה ובראשה הקלרינט דוד הלר שרים ומנגנים את ארבע בבות – הניגון המיוחד של אדמו"ר הזקן

הניגון של אדמו"ר הזקן בעל התניא והשולחן ערוך "ארבע בבות" התקבל בקהילות ישראל, וכאן בחתונה הגדולה בחצר מחנובקא בעלז שרים ומנגנים אותו.

ניגון ארבע בבות בי"ט כסלו בכפר חב"ד בשנת ה'תשע"ה. אי אפשר שלא להתרגש מקהל חסידים ששר ניגון קדוש זה בדביקות עצומה, המסיים בניגון שמח מיגון של גאולה.

ניגון ארבע בבות של אדמו"ר הזקן, הניגון העיקרי והמרכזי של חב"ד, עם הרב יאיר כלב.

אין ספק שהניגון ארבע בבות הוא אחד הניגונים שבאים ברוח הקודש לצדיקים גדולים. ניגון זה שרבינו הזקן חיברו, הוא אחד מהניגונים שהלווים היו שרים בבית המקדש, לכן הוא ניגון מקודש.

אבי פיאנטה החלילן והזמר החבדניק הנודע מנגן מחרוזת ניגוני חב"ד: אנעים זמירות, א-לי אתה ואודך, ארבע בבות ועוד.

הניגון המיוחד והנעלה ביותר מכל עשרת ניגוני אדמו"ר הזקן כובש את העולם, וכבר מנגנים אותו בהרבה הזדמנויות של קדושה ובעיקר כשמובילים חתן וכלה לחופתם.

כל תנועות הניגון "ארבע בבות" מכוונות לעניינים רוחניים ונזהרים לנגנו בדייקנות גדולה ורק במועדים מיוחדים כמו שלושת הרגלים, פורים, י"ט כסלו, י"ב תמוז, ימי הסליחות, כשמובילים את החתן לחופה וכשהכלה סובבת סביב החתן וכיו"ב.

כל תנועות הניגון "ארבע בבות" מכוונות לעניינים רוחניים ונזהרים לנגנו בדייקנות גדולה ורק במועדים מיוחדים כמו שלושת הרגלים, פורים, י"ט כסלו, י"ב תמוז, ימי הסליחות, כשמובילים את החתן לחופה וכשהכלה סובבת סביב החתן וכיו"ב.

הניגון "ארבע בבות" שחיבר אדמו"ר הזקן הוא הניגון העמוק והמרכזי בניגוני חב"ד. כל תנועות הניגון מכוונות לעניינים רוחניים ונזהרים לנגנו רק במועדים מיוחדים כמו שלושת הרגלים, פורים, י"ט כסלו, י"ב תמוז, ימי הסליחות ובחופה.

הרבי היה עורך קידושין עד שנת תשכ"ב. אחרי למעלה משנה ביקש ר' שניאור זלמן יפה שהרבי יערוך את הקידושין של בתו. לאחרי הרבה הפצרות הסכים הרבי לערוך את הקידושין באופן חד פעמי. ברקע ניגון ארבע בבות.

ניגון יחיד ומיוחד "היהלום שבכתר" ביצירותיו של אדמו"ר הזקן בעל התניא והשולחן ערוך. הוא מקודש ביותר ומקפידים לשיר אותו רק בזמנים מיוחדים.