פורים

כל1 המועדים בטלים חוץ מפורים, ומבואר הענין בזה, ששמחת כל המועדים לעתיד תהי׳ כשרגא בטיהרא, ושמחת פורים לא תהיה בטלה. והטעם בזה, דלהיות שהגילוי דפורים היה על ידי זה שעמדו במסירות נפש משך שנה שלימה עד שלא היה שייך שיעלה מחשבת חוץ על לב אחד מהם, ועמדו כולם במסירות נפש מנער ועד זקן טף ונשים.

חידון לפורים כולל 50 שאלות ותשובות בנושא החג והבנת סיפור מגילת אסתר – דרך משעשעת ללימוד המגילה.


השמחה פורצת את כל הגדרות! האם ראיתם דבר כזה אי פעם? פורים שמח באוטובוס. פורים שמח לכולנו!

ריקודי התמימים בבית חיינו 770, המתגברים לקראת פורים ה'תשע"ח, צפו בשמחה בהנאה.

חג פורים הוא חג גדול ובמיוחד לילדים שמתחפשים ושולחים מנות. בסרטון שלפניכם ילד חייל בצבאות ה' נותן דבר תורה לפורים ומדגיש שנס פורים הוא נס נסתר.

איש יהודי הי׳ בשושן הבירה – אף על פי שהיה בשושן הבירה בימי אחשורוש, הרי היה איש יהודי הכופר בעבודה זרה ומודה בכל התורה כולה.

משנכנס אדר מרבים בשמחה ובמיוחד בחג הפורים, ואת שמחת חג הפורים יש להמשיך על כל השנה, כי מצוה גדולה להיות בשמחה תמיד.

כאשר חג הפורים מגיע ומלווה במסכות, תחפושות ורעשנים, ארוחה חגיגית, משלוח מנות ומתנות לאביונים ובעיקר בשמחה. זה עושה אותנו מאושרים. אכן בחג פורים יש לנו הזדמנות ללמוד כיצד להיות מאושרים.

מקהלת שירה שרה את השיר: "שושנת יעקב צהלה ושמחה… וגם חרבונא זכור לטוב" בליווי תזמורת נפלאה לכבוד חג הפורים.

משנכנס אדר מרבים בשמחה, ועיקר השמחה בחג הפורים. האזינו למחרוזת שירי פורים והצטרפו לשמחת פורים, עד דלא ידע…

חג פורים חג גדול ושמח. לפניכם שירי פורים מפורסמים מהם שירים וניגונים של חב"ד בביצוע נפלא ומלהיב.

משנכנס אדר מרבים בשמחה. צפו בסרטון שלפניכם ותיכנסו לאוירת חודש אדר בשמחה פורצת גדר.

התמימים פורצים בריקודי שמחה בבית חיינו ב' אדר א' תשע"ו ובהתלהבות רבה שרים ומנגנים ניגוני חב"ד סוערים.

ריקודי שמחה פורצת גדר בבית חיינו בראש חודש אדר א' תשע"ו כהכנה לגאולה האמיתית והשלימה.

מחרוזת שירי פורים בגירסה מזרחית עם מיטב זמרי המוזיקה המזרחית. נושמים אוירה פורימית ומאחלים פורים שמח.

בחג הפורים חייב כל אדם לבסומי עד דלא ידע… לא רק בין ארור המן לברוך מרדכי, אלא… עד שלא ידע כמה יין הוא שתה… ח…. ח… ח… לפניכם טראנס מתאים לחג הפורים!

שמחה היא עבודה תמידית של אמונה וביטחון בה', יש להרבות בה בחודש אדר החודש של חג הפורים, אולם היא שייכת לכל השנה. איך נעורר את השמחה?

ההומור והסאטירה הם הדרך הטובה ביותר לגלות את האמת במערומיה.

"כדת" או "שלא כדת" – ובלבד "לבוא אל המלך". "חייב אינש לבסומי בפוריא עד דלא ידע", קובעת התורה. ולכאורה, הרי לא נצטוינו על "ההוללות והסכלות", אלא על השמחה "עד דלא ידע" – אם-כן, מה טעם מצווה התורה להגיע למצב של "לאבד את הראש"?!… * תכונתו המיוחדת של היין – לגלות את הפנימיות וההעלם * מהותו של חג הפורים – דרגת האלוקות שלמעלה מגילוי * לא להתחשב בשום דבר – למרות ומתוך ההעלם יבקע אור הגאולה

משה רבינו מגלה את בחינת ה"מאור" שבישראל את "עצם הנשמה", בעיקר על ידי ההתפשטות שלו בזמן הגלות. משה רבינו הרועה הנאמן ורועי ישראל שבכל דור מפרנסים את האמונה, ומקשרים את ישראל עם "אור אין סוף". הם מחזקים אותנו שנעמוד במסירות נפש בקיום התורה והמצוות, ומשפיעים בנו דעת באלוקות, שהאמונה לא תהיה רק מצד הגילויים, אלא מצד עצם הנשמה. כך שהאמונה מתעוררת בפנימיות עד למסירות נפש.

למי שחושב שסיפור המגילה ארע בעבר, אומר הבעל שם טוב: "הקורא את המגילה למפרע לא יצא"… בכל דבר צריך את ההתחזקות בהתקשרות לקב"ה על ידי לימוד תורה וקיום מצוות, ורק אחרי זה יש לחפש את ההצלה בלבוש טבעי, וכשנוהגים כך הרי שההצלה הנסית שמעל הטבע נאחזת בכל לבוש טבעי שייעשה.

"אתך אנחנו בין בחיים ובין במוות!" בז"ך אדר ראשון ה'תשנ"ב החל ההעלם וההסתר על כל ה"גילויים" – כדי לגלות את ה"עצם" שלמעלה מכל הגילויים, שיבוא ויאיר גם הוא בטוב הנראה והנגלה * בשעה זו עומדים אנו "הילדים הקטנים" שאינם מבינים כלל וכלל מה קורה כאן, אבל הם באחת – "אתך אנחנו בין בחיים ובין במוות" * אנחנו מקושרים אל מרדכי היהודי והולכים בדרכו, הדרך של "לא יכרע ולא ישתחוה" ו"לא קם ולא זע", ושום דבר לא יזיז אותנו מזה אף זיז כל שהוא

חובה להשתכר בפורים "עד דלא ידע", כנפסק להלכה, אין לחשוש שזה יגרום לתוצאות בלתי-רצויות. חובה ללמוד סודות התורה – שתיית 'יינה של תורה' עד ל'שכרות' וביטול במציאות, ואין חשש שזה יביא אותו להנהגה של פרישות מן העולם, אדרבה, על-ידי מילוי מצוה זו בפורים, תהיה אצלו חיות נוספת בעבודת ה' כל השנה.

בעוד הרבה נערים נוסעים לחוץ לארץ למצוא את עצמם, יוצאים נערים מכרם חב"ד לשליחויות בכל מיני פינות נידחות בעולם כדי לקרב צעירים ליהדותם. ארבעים שנה לא חגגו בג'מייקה את חג הפורים, עד שהכניסו שליחי חב"ד את שמחת הפורים לג'מייקה.