אפילו צדיק גדול כמו החזון איש יהיה נכוה מחופת חברו שזכה לעסוק בפנימיות התורה וללמוד תניא, חברו זה יכול להיות חסיד צעיר לימים שזכה ללמוד דף תניא.

אבי פיאמנטה ואריאל זילבר שרים את השיר: "אם אתה גבר שים תפילין לפחות דקה ביום" במעמד משיח בכיכר רבין. הקהל העצום שבכיכר מצטרף לשירה.

בונים ארמון למלך המשיח שליט"א בכפר חב"ד. כבר נתרמו אלפי שלקים לעמותה המטפלת בבניה. הרב שניאור שניאורסון מרמת אביב מדווח על ההתקדמות הגדולה לבניית הארמון.

בועז קלי מרצה על 7 מצוות בני נח, המצוות האוניברסליות, לפני האחמדים. הוא מוסיף ואומר, שעושה השלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל העולם.

כשנכנסו הסטודנטים ליחידות אצל הרבי בתוך שאר אלפי האורחים, רבים מהם ביקשו ברכה לעבור ללמוד בישיבה, ואילו הרבי, לתדהמתם, הורה להם להמשיך את לימודיהם באוניברסיטה!

הוראות הרבי איך להתכונן לי' שבט

ערבים בכלל וערביי ישראל בפרט בודאי מעוניינים להתקדם בענייני חינוך כלכלה וכד' ולא לחיות במלחמות לא להם. הבעיה היא המנהיגים שלהם.

בסרטון מרגש זה מספר הרב לאו על ילדותו בשואה.

תשובת הרבי לשואלים: מה יוצא ממבצע תפילין

הרבי שליט"א מלך המשיח מסביר שבשנת הקהל יש להרעיש בכל מקום אליו הולכים על עניין הקהל. שכל העם האנשים והנשים והטף יעשו כינוסים של תורה.

הרבי אומר שיש תשובה אחת ויחידה לגויים המתנגדים לזכותנו על ארץ ישראל והיא הרש"י הראשון לתורה, המבאר שה' נתן לנו את ארץ ישראל ברצונו.

כנס השלוחים העולמי חל בדרך כלל בפרשת "חיי שרה", בה מדובר על השליח הראשון בתורה, שיצא למצוא אשה ליצחק, להקים בית לעשות לה' יתברך דירה בתחתונים. וזו הוראה לכולנו להיות שליחי ה' בעולם.

למה חשובה כל כך הרגשת הקשר של החסידים לרבי? מדוע חשוב להשקיע ולטפח אהבה זו בהתוועדויות וכדומה, הרי 'המעשה הוא העיקר'?…

חשיבות לימוד תורה במיוחד בדורנו – דורות על דורות אנו מתפללים "ותן חלקנו בתורתך". ואם חשיבות לימוד התורה היה בכל הדורות בדורנו דור הגאולה על אחת כמה וכמה.

הזכות העצומה של להיות חסיד חב"ד מקושר לרבי, דורשת מאתנו עמל, מימוש הכוחות החבויים בתוכנו, הצדקת ירידת הנשמה למטה לעולם הזה, באופן ש"ירידה זו צורך עלייה".

עכשיו שאנו רואים שכל דברי הרבי מתקיימים לנגד עינינו, זה הזמן להפיץ ענייני גאולה ומשיח ברבים בכל העולם.

מרוב בהלה והפתעה (איך הוא יודע שאני יהודי? ומנין לו שאני דובר אידיש?) לא היה לו מה לענות, לך תסביר לו שזה עתה הגיע לפאריז במטרה לברוח מהיהדות ומיד שואלים אותו על התפילין…

אָדָם שֶׁלֹּא מְדַבֵּר עִם חֲבֵרוֹ שְׁלוֹשָׁה יָמִים בִּגְלַל הַקְפָּדָה עָלָיו, עוֹבֵר עַל הַלָּאו שֶׁל "לֹא תִשְׂנָא אֶת אָחִיךָ בִּלְבָבֶךָ" (ויקרא יט יז).

עבדו את השם בשמחה – מצוה לעבוד את ה' בשמחה עם זאת ברור ששמירת מצוות מביאה שמחה רבה.

ארץ ישראל, נחלת העם היהודי מלפני כ 3500 שנה, ובהיותה נחלת עולם לעם עולם מא-ל עולם לא כבש עם ישראל בכוח מה שלא שייך לו, אלא השיב לעצמו את מה שגזלו ממנו.

בשיחת כ"ח ניסן ה'תנש"א אמר הרבי שהוא עשה את שלו להבאת משיח, ומכאן ואילך "עשו כל אשר ביכולתכם" להביא משיח. והלואי ויימצאו העקשנים שיעשו הכל להבאת המשיח.

שניאור הגי קנה אותיות בספר התורה למשפחתו ולבני דודיו המתגוררים בקיבוץ בארי, וברוך ה' בשמחת תורה ה' תשפ"ד – כולם נצלו!

הרב בועז קלי המפיץ הגדול של שבע מצוות בני נח בקרב הערבים ובמיוחד האחמדים בראיון לאברי גלעד מסביר שבלוחות הברית הדיבר "אנכי ה' אלוקיך" עומד מול "לא תרצח".

נאומו של שליח הרבי הרב ישראל גולדשטיין בבית הלבן הוא קידוש השם ברבים

כאשר השלוחים של הרבי נפגשים בבית חיינו – 770 ומשתפים זה את זה בחוויותיהם ומחזקים איש את רעהו שמחתם מרקיעה שחקים ופורצת גדרות.