יעקב-שוואקי

יעקב שוואקי שר: עת רקוד. שיר המבוסס על הכתוב בספר קוהלת פרק ג': לכול, זמן; ועת לכל-חפץ, תחת השמיים.

אבי פיאמנטה ואחיו, מרדכי בן דוד ויעקב שוואקי בניגון נשמה סוער לכבוד י"א ניסן.

מפגן ענק בהיכל נוקיה בי"א ניסן תשס"ו לכבוד היום הולדת של הרבי מלך המשיח.

מרדכי בן דוד, יעקב שוואקי וליפא שמעלצר בניגוני חב"ד בבלומפילד לכבוד י"א ניסן תשס"ז 2007.

יעקב שואקי שר: אמר רבי עקיבא: אשריכם ישראל לפני מי אתם מיטהרים ומי מטהר אתכם? אבינו שבשמים…

יעקב שוואקי עם חבורת זמרים בשיר "רחם ה' אלוקינו על ישראל עמך ועל ירושלים עירך ועל ציון משכן כבודך" בקיסריה – הופעה מדהימה ומרגשת ביותר.

יעקב שוואקי מרדכי בן דוד והאחים פיאמנטה שרים רוקדים ומשמחים את הקהל באצטדיון רמת גן בי"א בניסן יום ההולדת של הרבי מלך המשיח.

מרדכי בן דוד, יעקב שוואקי וליפא שמעלצר בבלומפילד בניגונים חסידיים לכבוד י"א ניסן ה'תשס"ז.

יעקב שוואקי, מארח בהופעתו בקיסריה את האחים שפירא מארה"ב שהלחינו את השיר הענק "אם אשכחך". כאן בביצוע מהמם.

כבר הובטחנו: ובלע המות לנצח ומחה ה' דמעה מעל כל פנים, וכן יהיה במהרה בימינו אמן רק עונג ושמחה.

קליפ לשיר רחם נא ה' אלוקינו על ישראל עמך ועל ירושלים עירך… בביצוע יעקב שוואקי על רקע ירושלים

יעקב שוואקי ויונתן רזאל וחיילים שרים: אם אשכחך ירושלים והקהל מצטרף בהתלהבות.

יעקב שוואקי שר את השיר: אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני תדבק לשוני לחכי אם לא אזכרכי…

עם ישראל משווע דורות על דורות – רחם נא ה' אלוקינו על ישראל עמך ועל ירושלים עירך ועל ציון משכן כבודך ועל מלכות בית דוד משיחך ועל הבית הגדול והקדוש שנקרא שמך עליו.

הרב יוסף כהנמאן עשה רבות כדי לגלות ילדים יהודים שהוריהם מסרו אותם לחבריהם להשגחה בזמן השואה, ועל ידי זעקת "שמע ישראל" נקבצו אליו הרבה ילדים שצעקו: טאטע, מאמע.

יעקב שוואקי שר: "מה טובו אהליך יעקב משכנותיך ישראל, ואני ברוב חסדך אבוא ביתך אשתחווה אל היהל קדשך ביראתך"

יעקב שוואקי בהופעת שירים מהממת: פתת לבי בתורתך, והשתחוו לה' בהר הקודש, משיח שיבא פתאם, טאטע, מה טובו אוהליך יעקב… ואני ברוב חסדך אבוא ביתך אשתחוה אל היכל קדשך.