שלימות-ארץ-ישראל

האקבי: הקמת שתי מדינות בארץ ישראל לא תפתור את הבעיה. הקב"ה נתן את הארץ ליהודים!

זכותנו על ארץ ישראל היא על פי תורה. לו היינו מסבירים לגויים את זכותנו על ארץ ישראל על פי התורה, הגויים היו מקבלים את זה ומכבדים את זה.

חבר הכנסת בן ארי מדבר בכנסת על צביעות השמאל או מי יושב על קרקע ערבית.

הוראת הרבי לגבי בירות מתאימה גם לעזה. לא להכניס חיילים לסכנה! לעשות "תל" (גל אבנים) מכל השטח!

מתי יפקחו עיניהם של הערבים ויבינו שהם עצמם צריכים להתנגד לארגוני הטרור כמו החמס? יש מעטים שיצאו מחמס והבינו שצריך להתנגד לחמס. הנה אחד מהם.

"ימין" קו החסד ו"שמאל" קו הגבורה. והנה על פי קבלה "לית שמאלא בהאי עתיקא". אצל הקדוש ברוך הוא אין שמאל, אלא רק ימין, הכל חסד! שהרי "עולם חסד יבנה". וכפי שמעידים הפסוקים: "ימין ה' עושה חיל ימין ה' רוממה", "ימינך ה' נאדרי בכח ימינך ה' תרעץ אויב". בסופו של דבר יתגבר החסד על הגבורה, השמאל ילך ויקטן (השמאל יהיה small) עד שייעלם.

קטעים משיחת הרבי כ״ף מנחם אב ה׳תשל״ט בתרגום חפשי ללשון הקודש – בעריכת מערכת ״יחי המלך״

כל ארץ ישראל שייכת לכל יהודי ולכל היהודים, ואף אחד אינו בעל הבית לשנות זאת, לא גוי ואפילו לא, להבדיל, יהודי! (הרבי, שיחת י' שבט תשל"ו).  

אריאל זילבר מציג דעותיו על שלימות ארץ ישראל על פי תורה בטלויזיה. הדבר בא לידי ביטוי גם בשיריו.

אריאל זילבר שר "יש דין ויש דיין" בעקבות גירוש יהודי גוש קטיף, שיר המסביר את העוול המשווע שנעשה לתושבי גוש קטיף.

מתי ייפקחו עינינו ונבין שגם אם אנו רוצים בשלום אין לערבים שום תוכנית כזו והם מודיעים זאת בריש גלי. "אני שלום וכי אדבר המה למלחמה". הרבי אומר שאין לדבר על מסירת שטחים כלל.

עד מתי יתרחשו דברים כאלה בארצנו? עם מי עושים שלום?… עם מי מנהלים שיחות?… "אני שלום וכי אדבר המה למלחמה!"… הגיע הזמן לפקוח את העיניים!!!…

האם העולם פשוט סתם טיפש? שואל יאשיקו סאגאמורי פרופסור יפני למדע המדינה באוניברסיטת טוקיו, ובאמתחתו סדרת שאלות נוקבות.

על ארץ ישראל נאמר בתורה: ארץ אשר ה' אלוקיך דורש אותה, תמיד עיני ה' אלוקיך בה מרשית השנה ועד אחרית שנה. זוהי הארץ שניתנה לעם ישראל, עם עולם, מאלוקי עולם לנצח.

הרבי שולל מסירת שטחים מארץ ישראל לערבים מכל וכל. ארץ ישראל שייכת לעם עולם מא-ל עולם, וצריך להמשיך לישב אותה מתוך שמחה ומתוך שלום.