טהרת המשפחה

מאת:
הרב דב טברדוביץ

תוכן:

מיסודות היהדות הם דיני המשפחה היהודית, דיני טהרת המשפחה, שהינם מהמצוות החשובות ביותר לעם היהודי ועליה מיוסדת טהרת וקדושת עם ישראל לדורותיו.

הלכות טהרת המשפחה הן אמנם בכלל החוקים, שאינם מצד טעם המובן לנו, אך מ"מ, חז״ל נתנו בהם טעמים והסברים בכדי לשבר את האוזן, אע"פ, שכאמור, אינם ממצים את כל הטעם האלוקי למצוה זו.

אחד הטעמים נאמר בתלמוד: "היה רבי מאיר אומר: מפני מה אמרה תורה נדה לשבעה? מפני שרגיל בה וקץ בה, אמרה תורה, תהא טמאה שבעה ימים, כדי שתהא חביבה על בעלה כשעת כניסתה לחופה".

ואכן שמירת טהרת המשפחה מסייעת לשלום בית ולזוגיות נפלאה.

 

 

 • מבוא לדיני טהרת המשפחה
 • מבחן עצמי בהלכות טהרת המשפחה
 • פרק א - כיצד אשה נאסרת?
 • פרק ב - האיסורים הנוהגים בזמן נדתה
 • פרק ג - סדר הפסק טהרה וספירת שבעה נקיים
 • פרק ד - ההכנות לטבילה
 • פרק ה - דיני חציצה
 • פרק ו - דיני טבילה
 • פרק ז - קדושה וצניעות
 • פרק ח - בדיקות לפני ואח״ת
 • פרק ט - דיני כלה
 • פרק י - דם בתולים
 • פרק יא - דיני יולדת [ומפלת]
 • פרק יב - דיני הפרישה והבדיקות בעונות חשש הוסת
 • פרק יג - הלכות וסתות - הקדמה
 • פרק יג - הלכות וסתות א. כללים לרישום
 • פרק יג - הלכות וסתות ב. חשש וסת החודש
 • פרק יג - הלכות וסתות ג. דיני עונה בינונית
 • פרק יג - הלכות וסתות ד. דיני וסת ההפלגה
 • פרק יג - הלכות וסתות ה. דיני וסתות דילוג וסירוג
 • פרק יג - הלכות וסתות ו. כללי וסת הגוף בקצרה
 • פרק יג - הלכות וסתות ז. וסת קבוע ושאינו קבוע