הגאולה האמיתית והשלימה

מאת:
שולמית שמידע

תוכן:

מכיון שאנו נמצאים כבר בימות המשיח, ורק צריך לפתוח את העינים כדי לראות שהגאולה כבר נמצאת בפשטות, עלינו להיות מוכנים לגאולה במעשינו ועבודתנו ובמיוחד בלימוד התורה בענייני גאולה ומשיח. 

 
 
 
 • לכבוד כ"ח ניסן "עשו כל שביכולתכם"
 • עיקר עניינו של משיח הוא עצם הנשמה שלמעלה גם מיחידה
 • הגיגים בכ"ח ניסן על הוראת הרבי - עשו כל שביכולתכם
 • העבודה היחידה שנותרה
 • אין דור שאין בו כמשה
 • הגאולה כבר כאן
 • אשר חרפו עקבות משיחך…
 • גדולי ישראל ואישים חשובים על גדולת הרבי מלך המשיח
 • דוד מלך ישראל חי וקיים
 • דור אחרון - דור הגאולה
 • דמותו של מלך המשיח
 • האמונה הפשוטה והתמימה היא סוד כוחנו
 • הבנת דבר מתוך דבר?
 • הדרך הישרה לזרז את התגלות וביאת המשיח
 • ההתגלות - הרבי מעיד על עצמו שהוא המלך המשיח
 • הכרזת "יחי המלך" מביאה את המשיח בפשטות
 • הרבי הוא הוא מלך המשיח והוא גואלנו
 • הרבי משיח בודאי
 • הרבי נביא הדור
 • ועם מחבלא עבדנא שלמא… - ועם מחבלים עשינו שלום...
 • חובת הציפייה למשיח
 • יהודי יקר, צפית לישועה?
 • לימוד פנימיות התורה - סוד התורה - תורתו של משיח
 • מבשרת ציון
 • מי מפחד ממשיח?
 • משיח נגלה נכסה ונגלה
 • משמעות ההכרזה: יחי המלך
 • עשו כל שביכולתכם
 • צפית לישועה?