דבר מלכות

מאת:
כ"ק הרבי מליובאוויטש מלך המשיח שיל"ו

תוכן:

 

הרבי מלך כפשוטו משפיע עלינו שפע של אוצרות בכל שיחותיו אגרותיו ומאמריו – דברי אלוקים חיים – שעל פיהם אנו הולכים בדרך הישרה והקלה אל הגאולה. ובתוך המכלול העשיר הזה המשתרע על מאות ספרים, מיוחדות בתוכנן שיחות הרבי מהשנים תשנ"א תשנ"ב הנקראות בפי החסידים "דבר מלכות".

ב"דבר מלכות" מסביר הרבי באופן פשוט שאינו משתמע לשתי פנים שאנו דור הגאולה וכל פרט בעבודתנו קשור לגאולה. הוא מסביר שהוא מלך המשיח וצריך לפרסם לכל אנשי הדור כי יש נביא בדור שהוא היועץ והשופט של הדור. הוא נותן הוראה ללמוד ענייני גאולה ומשיח, בהסבירו כי הדרך הקלה, הישרה והמהירה לפעול התגלות וביאת המשיח בעולם, היא על ידי לימוד ענייני גאולה ומשיח ובמיוחד על פי תורתו של משיח.

בשיחותיו מפנה הרבי למקורות רבים מכל חלקי התורה: תלמוד, רמב"ם, מדרשים, זוהר וספרי קבלה. וברוך ה', תמימים יקרים עשו עבודה נפלאה והוציאו את ה"דבר מלכות" עם כל הפענוחים של מראי המקומות במהדורה מפוארת בחמישה כרכים – דבר המקל לעיין במקורות ומסייע להעמקת הלימוד. הסט יצא לאור על ידי "מכון ממש".

כאן מובא הדבר מלכות על פי פרשות השבוע. ובכלל זה "קונטרס בית רבינו שבבבל" שייחדנו לו גם מדור בפני עצמו.

 • דבר מלכות - אחרון של פסח
 • דבר מלכות - בסעודת משיח של אחרון של פסח
 • דבר מלכות - חג הגאולה יט-כ כסלו
 • דבר מלכות - חג השבועות
 • דבר מלכות - י"א ניסן
 • דבר מלכות - משיחות הרבי אור לי"ד ניסן ה'תנש"א
 • דבר מלכות - קונטרס בית רבינו שבבבל
 • דבר מלכות - שיחת הרבי כ"ד כסלו ה'תשנ"ב
 • פרשת אחרי קדושים - דבר מלכות (הרבי מליובאוויטש)
 • פרשת אמור - דבר מלכות
 • פרשת בא - דבר מלכות (הרבי מליובאוויטש)
 • פרשת בהעלותך - דבר מלכות א' (הרבי מליובאוויטש)
 • פרשת בהעלותך - דבר מלכות ב'
 • פרשת בהר בחוקותי - דבר מלכות
 • פרשת בלק - דבר מלכות (הרבי מליובאוויטש)
 • פרשת במדבר - דבר מלכות (הרבי מליובאוויטש)
 • פרשת בראשית - דבר מלכות
 • פרשת בשלח - דבר מלכות (הרבי מליובאוויטש)
 • פרשת דברים - דבר מלכות
 • פרשת וארא - דבר מלכות (הרבי מליובאוויטש)
 • פרשת ואתחנן - דבר מלכות
 • פרשת ויגש - דבר מלכות
 • פרשת ויחי - דבר מלכות (הרבי מליובאוויטש)
 • פרשת ויצא - דבר מלכות
 • פרשת ויקהל - דבר מלכות
 • פרשת ויקרא - דבר מלכות (הרבי מליובאוויטש)
 • פרשת וירא - דבר מלכות (הרבי מליובאוויטש)
 • פרשת וישב - דבר מלכות (הרבי מליובאוויטש)
 • פרשת וישלח - דבר מלכות (הרבי מליובאוויטש)
 • פרשת חוקת - דבר מלכות
 • פרשת חיי שרה - דבר מלכות
 • פרשת יתרו - דבר מלכות
 • פרשת כי תבוא - דבר מלכות
 • פרשת כי תשא - דבר מלכות
 • פרשת לך לך - דבר מלכות
 • פרשת מטות מסעי - דבר מלכות
 • פרשת מקץ - דבר מלכות (הרבי מליובאוויטש)
 • פרשת משפטים - דבר מלכות
 • פרשת משפטים - דבר מלכות ב'
 • פרשת נח - דבר מלכות
 • פרשת נצבים וילך - דבר מלכות
 • פרשת נשא - דבר מלכות
 • פרשת עקב - דבר מלכות
 • פרשת פינחס - דבר מלכות
 • פרשת צו - דבר מלכות
 • פרשת קורח - דבר מלכות
 • פרשת קורח - דבר מלכות ב'
 • פרשת ראה - דבר מלכות
 • פרשת שופטים - דבר מלכות
 • פרשת שלח - דבר מלכות
 • פרשת שלח - דבר מלכות כח סיון תנש"א
 • פרשת שמות - דבר מלכות (הרבי מליובאוויטש)
 • פרשת שמיני - דבר מלכות
 • פרשת שמיני - דבר מלכות - שיחת כ"ו ניסן ה'תנש"א
 • פרשת שמיני - דבר מלכות - שיחות כ"ח ניסן ה'תנש"א
 • פרשת תולדות - דבר מלכות א (הרבי מליובאוויטש)
 • פרשת תולדות - דבר מלכות ב (הרבי מליובאוויטש)
 • פרשת תזריע מצורע - דבר מלכות
 • פרשת תצא - דבר מלכות
 • פרשת תצוה - דבר מלכות
 • פרשת תרומה - דבר מלכות
 • קונטרס בית רבינו שבבבל - דבר מלכות
 • התוועדות חסידית