חודש-תשרי

בחודש החגים – חודש תשרי, מגיעים אלפי אורחים מכל העולם להיות אצל הרבי מלך המשיח בבית הכנסת המרכזי בברוקלין שבניו יורק. המראות שם מיוחדים ומרגשים.

בבית חיינו – 770 שומעים בשמחת בית השואבה ה'תשע"ז את הניגון החסידי: "האדרת והאמונה". ניגון שבעבר היה ההמנון הצרפתי.

סרטון לטעימה מהחוויות של החגים בחודש תשרי שנת ה'תשע"ט בבית חיינו – 770.

כוחה של שבת בראשית שבאה כהמשך לכל החגים הוא בכך, שעוזרת לנו לעורר את הרצון לפעול ובגדול לעשות לקדוש ברוך הוא דירה בתחתונים.

אפרים הוא השבט המופקד על חודש תשרי. אפרים אכן מוזכר פעמים מספר בתפילת ראש השנה, וזכרו חותם את פרק הזיכרונות בתפילת המוסף: ״הבן יקיר לי אפרים"…

מזלו של חודש תשרי, מאזניים, בא ללמדנו כי בעשרת ימי תשובה, ימי הדין, שוקלים בבית דין של מעלה את מעשיהם של בני האדם, וגם ללמדנו שעלינו לשקול מעשינו.

חודש תשרי, החודש השביעי, ירח האיתנים, רומז גם על השירה האלוקית שעל ידה נברא העולם. העולם כולו שר להקב״ה את שירת הבריאה.

חודש תשרי הוא חודש הבריאה והמשפט ובעיקר חודש של המלכת ה' עלינו, והוא משופע בחגים ובימים מיוחדים יותר מכל חודשי השנה

לוח השנה לחודש תשרי תשע"ו כולל התאריך הלועזי לחודשים ספטמבר ואוקטובר 2015, כולל זמן זריחה (ז.) וזמן שקיעה (ש.) וסוף זמן קריאת שמע בבוקר (סזק"ש), וזמני כניסת השבת ויציאת השבת.

ראש השנה – קבלת המלכות. לכל חג הכח והיחודיות שלו. לראש השנה – לקול, לבקשה ולהתקשרות יש נימה מיוחדת – המלכת הקב״ה למלך עלינו!

חודש תשרי חודש עמוס בחגים גדולים לעם ישראל החל מראש השנה וכלה בשמחת תורה. לשם כך יש לנו חודש אלול חודש הרחמים להתכונן לראש השנה ושאר החגים.

כמודגש בקריאת התורה של שמחת תורה ש"מתכיפין התחלה להשלמה" – "בראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ", את השלימות של שמחת תורה – גומרה של תורה – צריך להמשיך בעבודה בענייני העולם "שמים וארץ וכל צבאם" במשך כל השנה. יעקב מתכונן ללכת לדרכו בכיבוש העולם עם כל הכוחות שצבר בחודש תשרי, כשהוא קל ברגליו ומלא שמחה ובטוח בנצחונו.

פיוטי הסליחות לקראת הימים הנוראים והנפלאים. מי אינו מתרגש למשמע התפילות והפיוטים של ימי הסליחות לקראת הימים הנוראים והנפלאים של חודש תשרי המלא בחגים!

מפרשת החודש העוסקת בחודש ניסן למדים שהכוונה והתכלית של בריאת העולם בתשרי במדידה והגבלה היא, שיהיה בעולם הגילוי של ניסן שלמעלה מהגבלה.

שרשם של ישראל הוא בעצמותו ומהות ה' ית' שבו הרצון המוחלט… לכן הם יכולים לפעול חידוש ושינוי עד שמגלים את הרצון למלוכה?… זהו החידוש והשטורעם של ראש השנה שמחדשים דבר בעולם כשממשיכים את הרצון. זהו כוחו של יהודי לקיים בראש השנה מצות "שום תשים עליך מלך" בפועל ממש ובהידור רב. לכן כל שמחת החג בראש השנה היא הכתרת המלך… ועבד מלך – מלך!

לכבוד ראש חודש ניסן מדבר הרב נוטיק על מעלתו המיוחדת של חודש ניסן על פי משנתו של הרבי מלך המשיח, שלכן הוא חודש המסוגל לניסים ולגאולה האמיתית והשלימה.

מי שלא זכה להיות בחצרות קודשנו – 770 יוכל לטעום משהו מן המשהו בצפיה בסרטון זה המסכם בקצרה את המתרחש בבית חיינו – 770 בחודש תשרי.

במקום שבו יש התלהבות וחיות שם נמצאת הקדושה. לא לחינם נקרא שמו של "בית משיח" – '770' – בשם "בית חיינו" (כפי שנקרא גם בית-המקדש בברכות ההפטרה) – המקום בו שוקקים ותוססים החיים האמיתיים וממנו נובעים החיים לכל המקומות האחרים ולכל הזמנים השונים. "נקודת האמת" נמצאת בבית-המקדש, ב"בית רבינו שבבבל" ("שנסע מקדש וישב שם"), ומשם מתפשטת החיות וההתלהבות לכל העולם כולו.

בצפייה בסרטון זה אפשר לחוות מעט את התענוג הגדול של החסידים הנוסעים בחודש תשרי לבית חיינו – 770. את התפילות, את השמחה, את הריקודים, את אחוות החסידים, את האוירה הנפלאה. דברים שאותם לוקחים לכל השנה.

קטעים משמחת בית השואבה ברחובות שכונת הכתר, ברוקלין ניו יורק. המשטרה סוגרת מ10 בלילה עד 6 בבוקר את התנועה ברח' קינגסטון מצומת מונטגומרי עד צומת קראון, ואלפי אלפים באים לרקוד. לקראת הבוקר כולם עומדים בתור לברך על ד' המינים של הרבי.

הקב"ה לא התאוה לעולם האצילות, עולם האצילות היא ירידה מאור פניו, ואין חפץ לה' בירידה זו. הקב"ה נתאוה שתהיה לו דירה בתחתונים. דירה בעולמנו התחתון והגשמי – עולם העשיה. מדהים! אבל דוקא עולם זה על מילואו נברא. ועיקר שכינה בתחתונים היתה. (אמנם יש הרבה דרגות בשכינה, אבל הכונה היא לדרגה הגבוהה ביותר – דרגת אור אין סוף שלפני הצמצום).

בדורנו דור אחרון לגלות וראשון לגאולה גם הברכות לשנה טובה מקבלות מימד חדש נעלה יותר. אין אנו מסתפקים בכל הברכות הגשמיות בבני חיי ומזוני, אנו גם מייחלים לגילוי אור האין סוף, שאז נזכה לקבל לא רק את כל הצרכים הגלויים לנו, אלא נקבל את "כל הקופה" – את הגאולה האמיתית והשלימה, עד שיהיו לנו הפתעות גדולות עד היכן יכולה ברכת ה' להגיע.

אומר לך, עונה אותו יהודי: מבחינתי לא השתנה אז דבר. אני הייתי מוכן ורוצה ומשתוקק להמשיך את טקס הנישואין עד תומו ולהתחתן עמה. אלא שברגע האחרון, כשעמדתי כבר לפני השופט, ראיתי מולי את דמותו של הרבי. הדבר הפיל עלי אימה ופחד והרגשתי שאינני מסוגל בשום אופן לעשות את הצעד הזה, ואת ההמשך אתה כבר יודע.

זוהי מעלת האדם שבבריאתו נעשה שותף לבריאה, ומשלים את הבריאה. שהעולם נברא במדידה והגבלה, ואדם הראשון על ידי עבודתו פורץ את כל הגדרים. על ידי עבודת האדם נמשך אור שלמעלה ממדידה והגבלה.

מצוה גדולה להיות בשמחה תמיד על אחת כמה וכמה בשמחת בית השואבה בחג הסוכות במיוחד בבית חיינו. חסידי חב"ד החיים גאולה רוקדים ללא לאות. השמחה נותנת כח לא רק להיות ערים כל הלילה, אלא לעבודת ה' כל השנה.

קטעי וידאו קצרים מבית חיינו 770 שצולמו מאחורי הקלעים בחודש תשרי בליווי הניגון החסידי הנפלא "אבינו מלכנו".

חסידים נוסעים בחודש תשרי לבית חיינו 770 – מקדש מעט, בית רבינו שבבבל. שם הם רוקדים ושמחים כמו בשמחת בית השואבה שבבית המקדש מעין והכנה לשמחה שתהיה בגאולה האמיתית והשלימה בבית המקדש השלישי בקרוב ממש.