אוצר פניני החסידות

מאת:
הרב גינזבורג

תוכן:

תוכנו ותכליתו של ספר זה הוא להדגיש את ההתקשרות האמיתית אל הרבי מלך המשיח שליט"א מתוך אמונה טהורה – לחיות עם משיח, לקלוט שהרבי חי וקיים גם בגופו הגשמי כפשוטו, שהוא נמצא בבית-חיינו בית-משיח גם אחרי ג' בתמוז תשנ"ד, והוא דורש מאתנו "עשו כל אשר ביכולתכם", ובפרט ב"הדבר היחיד שנותר בעבודת השליחות – קבלת פני משיח צדקנו בפועל ממש, כדי שיוכל למלא את שליחותו ולהוציא את בני ישראל מן הגלות".

 

 • אוצר פניני החסידות א' - אמת מוחלטת
 • אוצר פניני החסידות כ"ח - לחיים, לחיים, א פריילעכן פורים!
 • אוצר פניני החסידות ב' - כפי שמתייחסים לרבי – כך מקבלים
 • אוצר פניני החסידות ג' - בלי הפסק כלל
 • אוצר פניני החסידות ד' - מהי אמונה?
 • אוצר פניני החסידות ה' - לשיר כבר את שיר הגאולה
 • אוצר פניני החסידות ו' - לחיות עם ה"דבר-מלכות" כדבר הנוגע לחיי נפשו
 • אוצר פניני החסידות ז' - המסר מפרשת המרגלים
 • אוצר פניני החסידות ח' - חג הגאולה י"ב-י"ג תמוז
 • אוצר פניני החסידות ט' - לעמוד כמגדל עוז בתהפוכות הזמנים!
 • אוצר פניני החסידות י' - תורתו של משיח מיוסדת על תורת רבי לוי-יצחק
 • אוצר פניני החסידות י"א - חשבון נפש לא רק בחודש אלול
 • אוצר פניני החסידות י"ב - סוציאליזם ודמוקרטיה בעבודת ה'
 • אוצר פניני החסידות י"ג - "ויכוף כל ישראל" באהבה
 • אוצר פניני החסידות י"ד - ט"ו אלול יום התייסדות ישיבת תומכי תמימים
 • אוצר פניני החסידות ט"ו - הכתרת המלך כמו בראש השנה
 • אוצר פניני החסידות ט"ז - לקיים את הוראות הרבי מלך המשיח
 • אוצר פניני החסידות י"ז - י"ט כסלו חג הגאולה
 • אוצר פניני החסידות י"ח - חנוכה
 • אוצר פניני החסידות י"ט - להאיר מתוך החושך
 • אוצר פניני החסידות כ' - ה' טבת - דידן נצח
 • אוצר פניני החסידות כ"א - זאת חנוכה וי"ט טבת
 • אוצר פניני החסידות כ"ב - כ"ח טבת יום הולדת הרבנית חנה
 • אוצר פניני החסידות כ"ג - יו"ד-י"א שבט – יום קבלת הנשיאות
 • אוצר פניני החסידות כ"ד - עיקר שכינה בתחתונים הייתה
 • אוצר פניני החסידות כ"ה - בכ"ב שבט מתחילה תקופה חדשה
 • אוצר פניני החסידות כ"ו - ז"ך אדר ראשון
 • אוצר פניני החסידות כ"ז - חג הפורים
 • אוצר פניני החסידות כ"ט - עשו כל אשר ביכולתכם
 • אוצר פניני החסידות ל' - מעיינות החסידות הכלי לביאת המשיח
 • אוצר פניני החסידות ל"א - פרשת החודש
 • אוצר פניני החסידות ל"ב - בי"א ניסן נמשח הרב"י למלך המשיח
 • אוצר פניני החסידות ל"ג - כ"ח בניסן – עשו כל אשר ביכולתכם
 • אוצר פניני החסידות ל"ד - לימוד הרמב"ם היומי וסיומי הרמב"ם
 • אוצר פניני החסידות ל"ה - הרבי מלך המשיח שליט"א והרמב"ם