אבינו מלכנו

אבינו מלכנו ביצוע נוסף

אדון עולם

אום אני חומה

אנעים זמירות

אנעים זמירות 2

אסדר לסעודתא

אתה בחרתנו -נעוועל

בנה ביתך – נעוועל

ברוך אלוקינו – נעוועל

הנרות הללו

ויבחר בדוד עבדו

חיילי אדוננו

יוונים נקבצו עלי

מחרוזת חבד 1

מחרוזת ניגוני שמחה – אוהב ה’ שערי ציון

מקהלת סינגרס שרה: השבעתי אתכם

מקהלת סינגרס שרה: השבעתי אתכם

מרדכי ברוצקי בניגון התוועדות ישן מליובאוויטש

מרש נפוליאון

ניגון ארבע בבות

ניגון דבקות לאדמו”ר הזקן לתפילות שבת

ניגון הבעל שם טוב

ניגון המקהלה

ניגון המקהלה – ביצוע נוסף

ניגון התוועדות 1

ניגון ישן

ניגון להקפות – לר’ לוי יצחק

ניגון לראש חודש כסלו

ניגון לשבת ויום טוב

ניגון לשבת ויום טוב 2

ניגון מרוסטוב

ניגון שמחה 2

על הסלע הך

צמאה לך נפשי – איטי

צמאה לך נפשי – מהיר

קול דודי דופק

קול דודי דופק 2

שושנת יעקב

שמחת בית השואבה