נוסח-תימן

בסרטון זה נראים יהודי תימן בירושלים של שנת 1940- מבוגרים נשים וילדים בעבודה, בבית הספר אצל המורי וגם בבית המדרש. הסרטון באדיבות ארכיון המדינה והצלם נתן אקסלרוד.

השיר: אם ננעלו בליווי ריקוד תימני שהוא כעין דו שיח בין חכמים המתפלפלים בתורה זה בכה וזה בכה וכשמתבהרים הדברים הם צוהלים ושמחים בקבלת הדברים כנתינתם בסיני.

יהודה דהרי שר פיוט תפילה לראש השנה – "עוקד והנעקד והמזבח" שעניינו להזכיר את עקדת יצחק.

תימני קורא שני פיוטים לסליחות באשמורת הלילה של יהודי תימן – "ישן אל תרדם" ו"יעירוני רעיוני".

ילדי המורי אלי גמליאלי שרים: "קריה יפהפיה משוש לערייך, עיר נאמנה את למלכך ושרייך"… שירו של הרב שלום שבזי.

ציון גולן שר: "מפי א-ל יתברך ישראל, אשריכם ישראל אשר בכם בחר א-ל" בהקפות שניות בקרית אונו.

מידד טסה שר: לך א-לי תשוקתי, פיוטו הנפלא של המשורר הדגול רבי אברהם אבן עזרא הנאמר בערב יום הכיפורים.

שירו של שלום שבזי: שמע הא-ל ענני בתפילה, בעת אקרא בשיר דוד תהילה, לפניך אני נחשב כאין, יתוש קטן קדמני תחילה, מאוד חרד לבבי גם וחלה, בגלותי אני אומה שפלה.

ציון גולן שר: לך א-לי תשוקתי, פיוטו הנפלא של המשורר הדגול רבי אברהם אבן עזרא הנאמר בערב יום הכיפורים.

השיר "יגדל אלוקים חי" הכולל את שלושה עשר עיקרי האמונה על פי הרמב"ם בנוסח תימן.

רקדנים רוקדים ריקוד תימני בצעד תימני מקורי בקצב השירה של זמר תימני השר בתימנית ומנגן בפח, ומלווה שירתו בברכות ובהלהבת הרוקדים והקהל.

ציון גולן שר מחרוזת שיר שבת – "דרור יקרא לבן עם בת", ו"אם אשמרה שבת א-ל ישמרני" בליווי תזמורת של תופים.

שירת יהודי תימן – מתי נכתבה, סדר עריכתה ומנהגי הביצוע שלה. סרט המלווה בהדגמות והסברים בהפקת המכון המכון האגודה לטיפוח חברה ותרבות ע"ש עובדיה שלום.

דקלון (יוסי לוי) נולד ב-1944 למשפחת עולים יוצאי שרעב, גדל בכרם התימנים זמר בולט בזמר הישראלי ושר שירי קודש מקוריים בנוסח תימן.

לפניכם סרטון המבטא בצורה נפלאה את קבלת עול מלכות שמים ב"קריאת שמע" בנעימה ונוסח של יהודי תימן.

משירת הים שהיתה בקריעת ים סוף אותה אנו אומרים כל יום נעבור בקרוב ממש לשירה העשירית, כאשר תהיה בקיעת הנהר ויהיה גילוי אור האין סוף בגאולה האמיתית והשלימה מיד ממש.

תפילה של ציבור יהודי נענית ובמיוחד שלוש עשרה מידות הרחמים. בסרטון זה נשמעת תפילת שלוש עשרה מידות בנוסח יהודי תימן. אי אפשר שלא להתרגש משמיעה של תפילה זו הנאמרת מעומקא דליבא.