לימוד עברית למתקדמים

מאת:
שולמית שמידע

תוכן:
הלשון העברית לשון התורה והתפילה, שבה ברא ה' את העולם, אינה לשון הסכמית כשאר לשונות אלא לשון הקודש בעלת מבנה מיוחד. חכמינו הדגישו את חשיבות לימוד הלשון העברית – לשון הקודש, וראו בזה מצוה. על המשנה בפרקי אבות: "והוי זהיר במצוה קלה כבחמורה, מביא הרמב"ם בהקדמה למשנה את "שמחת הרגל" ו"לימוד לשון הקודש" כדוגמאות למצוה קלה. ובספרי לפרשת עקב נאמר, שמרגע שילד לומד לדבר יש לדבר עמו בלשון הקודש וללמדו תורה, שנאמר: "ולמדתם אותם את בניכם לדבר בם." לפיכך חיברנו ספר זה שנועד לתלמידים הלומדים באולפן, והוא מתאים הן ללימוד בכיתה הן ללימור עצמי, ואף למקראה בבית ספר. הטקסטים שבו  נבחרו בקפידה הן מבחינת העניין שבהם והן מבחינתם החינוכית והוא מלווה בשפע של תרגילים.
ספר זה הוא עדכון של הספר "תרנן לשוני" שיצא בשנת תשנ"ה בהוצאת הספרים שעל יד האוניברסיטה העברית – "אקדמון".
 • שיעור ראשון בעברית למתקדמים
 • שיעור שני בעברית למתקדמים
 • שיעור שלישי בעברית למתקדמים
 • שיעור רביעי בעברית למתקדמים
 • שיעור חמישי בעברית למתקדמים
 • שיעור ששי בעברית למתקדמים
 • שיעור שביעי בעברית למתקדמים
 • שיעור שמיני בעברית למתקדמים
 • שיעור תשיעי בעברית למתקדמים
 • שיעור עשירי בעברית למתקדמים
 • שיעור אחד עשר בעברית למתקדמים
 • שיעור שנים עשר בעברית למתקדמים
 • שיעור שלושה עשר בעברית למתקדמים
 • שיעור ארבעה עשר בעברית למתקדמים
 • שיעור חמישה עשר בעברית למתקדמים
 • שיעור שישה עשר בעברית למתקדמים
 • שיעור שבעה עשר בעברית למתקדמים
 • שיעור שמונה עשר בעברית למתקדמים
 • שיעור תשעה עשר בעברית למתקדמים
 • שיעור עשרים בעברית למתקדמים
 • שיעור עשרים ואחד בעברית למתקדמים
 • שיעור עשרים ושנים בעברית למתקדמים
 • לימוד עברית ברמה בינונית
 • לימוד עברית למתקדמים
 • לימוד עברית ברמה בינונית
 • נספח א: המספר
 • נספח ב: לוח הפועל - גזרת השלמים
 • נספח ג: גזרת השלמים, פ' הפועל גרונית
 • נספח ד: גזרת השלמים, ע' הפועל גרונית (1)
 • נספח ה: גזרת השלמים, ע' הפועל גרונית (2)
 • נספח ו: גזרת השלמים, ע' הפועל גרונית (3)
 • נספח ז: גזרת השלמים - ל' הפועל גרונית
 • נספח ח: גזרת חסרי פ"נ
 • נספח ט: גזרת נחי פ"י
 • נספח י: גזרת נחי ל"ה (ל"י)
 • נספח יא: גזרת נחי ל"א
 • נספח יב: גזרת נחי ע"ו-ע"י
 • נספח יג: גזרת הכפולים
 • נספח יד: נטיית שם הפועל
 • נספח טו: תבנית יסוד לנטיית השם
 • נספח טז: נטית מילות היחס
 • נספח יז: לוח מילות הקישור