רעיון חסידי

מאת:
שולמית שמידע

תוכן:

רעיון חסידי הוא רעיון פנימי עמוק הנובע מפנימיות הנפש וקשור בפנימיות התורה. רעיון חסידי נראה לפעמים מעל השכל בגלל עמקותו, אולם תמיד הוא מעוגן בכלי השכל ובכלי הרגש. רעיונות חסידיים מבוססים על דבריהם של רבותינו נשיאינו ותודות להפצת המעיינות הפכו רבים מהם לנחלת הכלל. מה שמיוחד ברעיון חסידי הוא העריבות והמתיקות שבו המשולבת בעומק הרעיוני.

 • אי אפשר להבין את מידות הבורא
 • ענוים, הגיע זמן גאולתכם!... תתחילו לצחוק!...
 • שמהתחתונים עצמם תפרוץ "אמיתת הימצאו"
 • והעיקר לא לפחד כלל
 • דרך מצוותיך ארוץ – כמה יקרה כל מצוה!
 • אילו ידעתיו הייתיו
 • אין ירידה! יש רק עליה!
 • אין להתפעל מהנסיונות
 • אל תדין את חברך עד שתגיע למקומו
 • ארבע בבות
 • אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה
 • בית המקדש השלישי מתגלה בשבת חזון
 • בכל דבר שרואים או שומעים יש הוראה בעבודת ה'
 • בריאת העולם היא נס גדול יותר מקריעת ים סוף
 • ה' הוא מקור החיים שלנו ובאופן טבעי רצוננו לדבוק בו
 • הנשמה
 • הרבי חי וקיים בפשטות
 • הרהורים של חסיד בין יום הגאולה לחג הגאולה
 • ואתה מחיה את כולם
 • והיו עיניך רואות את מוריך
 • חסד וגבורה מידות מקבילות זו לזו ומשלימות זו את זו
 • חסידות מדגישה את הענוה והביטול
 • "ימי התשלומים" מעידים על אהבת ה' לעמו
 • יש לנו רבי. נקודה
 • כוחו של רבי - סיפור מדהים מהרבי הריי"ץ
 • כל הנבראים בטלים במציאות כזיו השמש בשמש
 • לכבוד י"ט כסלו - עניינה של תורת החסידות
 • למה חשוב לדעת כיצד נברא העולם?
 • למה מקדימים גשמיות לרוחניות?
 • מה בין נשמות למלאכים?
 • מה חידשה תורת החסידות?
 • מה לומדים מהתבוננות ב"אטום"?
 • מה לומדים על האדם מהתבוננות באטום?
 • מהו חסיד אמיתי?
 • מהות הרע
 • מי שאמר לשמן וידלק יאמר לחומץ וידלק
 • מלכתחילה אריבער
 • מעלתה של התועדות חסידית
 • מעלתם של היהודים הפשוטים
 • משמעות סעודת פורים אצל האמוראים: רבה ור' זירא
 • על מהותה של החסידות - המאור שבתורה
 • על פי הבעל שם טוב הכל בהשגחה פרטית והכל לטובה
 • קריעת ים סוף