בית בישראל

מאת:
הרב יוסף קרסיק

תוכן:

 

נתנו לספר את השם "בית בישראל", אף ששמו המקורי הוא "הבית היהודי במשנת הקבלה והחסידות" (מאת הרב יוסף קרסיק), כדי להבדילו משם המפלגה הפוליטית.

ואכן ספר זה עוסק באירוסים וחתונה, בחיי נישואין על טהרת הקודש. בזוגיות נאותה ובשלום בית, בכבוד ואהבה בין איש לאשתו, תוך הדגשה על היופי שבחיי נישואין על פי תורה.  

 

 • אירוסי יוסף הצדיק היו האירוסין הראשונים
 • אירוסי עם ישראל להקב"ה
 • אירוסין ומעלתם
 • איש ואשה
 • בגדי החתן והכלה
 • בין בעל לאשתו
 • בר ובת מצוה ויום הולדת
 • ברכות "יוצר האדם" ו"אשר יצר" בשבע ברכות
 • ברכת "אשר ברא" בשבע ברכות
 • ברכת "שהכל ברא לכבודו" משבע ברכות
 • ברכת "שוש תשיש" בשבע ברכות
 • ברכת "שמח תשמח" בשבע ברכות
 • גירושין בין איש לאשה
 • גלות וגירושין של עם ישראל
 • דרוש חתונה מאת כ"ק הרבי הריי"צ
 • האירוסין בימינו
 • האשה בקיום המצוות
 • הכנסת אורחים ברוחניות
 • המחשבה בחופה
 • הצורך להתחתן
 • הקדוש ברוך הוא קידש את עם ישראל
 • הקהל במעמד החופה
 • הקפות בחופה
 • הריון לידה ברית פדיון הבן ותספורת
 • השידוך
 • חופה תחת כיפת השמים
 • חיובי הבעל לאשתו
 • חיי הנישואין ושלום בית
 • טבילה במקווה
 • טומאה וטהרה
 • טומאת הנידה
 • כבוד בין בני הזוג
 • כיצד מרקדין לפני הכלה
 • לבני זוג תכונות שונות
 • מבוא לחתונה
 • מיום החתונה עד לימי שבע הברכות
 • מנהגים בבית היהודי
 • מנהגים מהשידוך עד ערב החתונה
 • מסירות הנשים לבית היהודי
 • מצוות הכנסת אורחים
 • מצוות פרו ורבו
 • מקור מידת הכנסת אורחים - מדת החסד
 • משמעות צורת החופה
 • משפחות ברוכות ילדים
 • מתנות לחתן ולכלה
 • קידושין בטבעת
 • קניין הקידושין
 • שבע ברכות
 • שבת שלפני החתונה
 • שושבינים
 • שלום בין איש לאשתו
 • שלום בין ישראל לקב"ה
 • שמא יקדימנו אחר ברחמים
 • שמירה לחתן ולכלה
 • שתיקת הכלה בקידושין
 • תענית ביום החופה
 • תפקיד העדים בחופה