סרטון-לילדים

מנדי ג'רופי ושלומי וסתם בשמחה עולה עד לשמיים, בה משתתפים גם ילדים..

מבחר שירים לפורים מתוך המגילה: ויהי בימי אחשוורוש… ומרדכי יצא מלפני המלך… שושנת יעקב… ועוד, באנימציה מיוחדת לילדים.   

מיכה גמרמן הכין סרט אנימציה מרהיב וחביב בו נשמעים שירי חנוכה: "מעוז צור" ו"על הניסים" ועוד לאחר הדלקת החנוכיה.

פתאום נשמע קול תרועת חצוצרות הקוטע את רצף העבודה בשדה. מה פשר הרעשים? שם העיר הגדולה, בה נמצא המלך ופמלייתו. אולם בחודש אלול גם עובדי השדה זוכים לראות את המלך בפנים שוחקות.

חודש אלול הוא חודש הרחמים וחודש הסליחות, בו מתגלה הקדוש ברוך לכל מי שפונה אליו, בדומה למלך שהולך לקראת בני עמו בשדה.

סרטון האנימציה שלפניכם מתאר את דמותו של רש"י ומספר את תולדות חייו בחן ובטוב טעם.

חג פורים הוא חג גדול ובמיוחד לילדים שמתחפשים ושולחים מנות. בסרטון שלפניכם ילד חייל בצבאות ה' נותן דבר תורה לפורים ומדגיש שנס פורים הוא נס נסתר.

משנכנס אדר מרבים בשמחה ובמיוחד בחג הפורים, ואת שמחת חג הפורים יש להמשיך על כל השנה, כי מצוה גדולה להיות בשמחה תמיד.

מקהלת הילדים "ישיבה" במחזמר מלא הומור לחנוכה המבטאים את הגעגועים לבית אמא בכלל ובחנוכה בפרט.

מקהלת הילדים: ישיבה\ שרה את השיר: אדיר אדירנו מה אדיר שמך בכל הארץ… ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד" בחן ובהתלהבות.

בשנה שאחרי שנת שמיטה כמו השנה – שנת ה'תשע"ו – אפשר להקהיל את העם ולקיים מעין מצות הקהל בחודש אדר ובמיוחד בחג הפורים.

משנכנס אדר מרבים בשמחה. חודש אדר הוא חודש שגנוזים בו אוצרות של שמחה. בואו ננצל את 60 ימי חודש אדר להתחזק בעבודת ה' בשמחה.

אברהם פריד שר "הקהל את העם האנשים והנשים והטף… למען ישמעו ולמען ילמדו ויראו את ה' אלוקיכם, ושמרו לעשות את כל דברי התורה הזאת" (דברים ל"א).

מקהלת "פרחי ברקאי" שרה על מעמד "הקהל", להזכירנו ששנת ה'תשע"ו היא השנה שאחרי שנת שמיטה, בה אמורים עם ישראל אנשים נשים וטף לבוא לבית המקדש בחג הסוכות ולשמוע פרשיות מספר דברים מפי המלך.

לפניכם סרטון הממחיש את הכנת המצות לפסח מזמן הקצירה עד לסיום אפייתם. ברקע הניגון: "והיא שעמדה לאבותינו".

ילדי דור הגאולה מקושרים לרבי ומחוברים לגאולה, ובקרוב ממש יזכו לה יחד עם כל בית ישראל.

מרדכי בן דוד ועוזיהו צדוק שרים: שמע בני מוסר אביך… שיר הלקוח מאגרת הרמב"ן ומדגיש את מידת הענוה הטובה מכל המידות הטובות.

מחרוזת שירי חנוכה לילדים על ידי להקת הקינדרלעך. החל מהשיר "ימי החנוכה חנוכת מקדשנו" וכלה בשיר "אין עוד מלבדו".

בסרטון זה רואים את הזרזירים עפים ומרחפים כאילו על פי איזה מנצח מקהלה שמכוון את צעדיהם וריקודיהם. נפלא!

טבע מהמם שבו משתלבים הרים מים עננים צומח וחי. מה רבו מעשיך ה'. אלה רק הלבושים שהבורא מתהדר ומסתתר בהם, אבל לגבי עצמותו – לית מחשבה תפיסא ביה כלל.

כל דבר מאכל או משקה קיבלנו מבורא עולם, וכדי שלא לקחת בלי רשות אנו מברכים קודם האכילה או השתיה ברכות הנהנין. לכל סוג מזון הברכה המתאימה לו.

הרמב"ם כתב את ספר משנה תורה בלשון הקודש לדורות, כדי שילמדו בו גדולים וקטנים, כי היא כוללת את כל התורה כולה.