זוגיות ושלום בית

מאת:
שולמית שמידע

תוכן:

 

נישואים הם מערכת יחסים מורכבת ויחד עם זה אתגר נפלא שאמור להביא אושר משפחתי. כשאיש ואשה – שני הפכים במהותם וטבעם אמורים להתאחד לכל החיים וליצור הרמוניה נהדרת, אין זו משימה קלה, זוהי עבודה במשרה מלאה עבור שני בני הזוג. דרושה השקעה רבה ועצומה בלתי מתפשרת ורצון טוב מצד שני בני הזוג. צריך לחדור לפנימיות שלנו, לנקודה האלוקית שבתוכנו, שמתוכה נפעיל מנגנון מניע ומחזק להשקעה בבן הזוג מתוך אהבה וכבוד ועל ידי זה נביא נחת רוח לבורא.

הכרח המציאות הוא שכל אחד מבני הזוג יעבור לימוד והכשרה לחיי נישואין. ראוי ששני בני הזוג יהיו מצויידים בכלים המתאימים להתמודד עם האתגרים שיעמדו לפניהם בחיי הנישואין. ובמיוחד יצירת הקשר הראשוני, שכל ההתחלות קשות. יחד עם זה צריך לזכור שהלימוד שלפני החתונה הוא רק מבוא והתחלה ללימוד שצריך להימשך בהתמדה ובקביעות בחיי הנישואין ביתר שאת וביתר עז. 

כשהולכים יחדיו לקראת המטרה המשותפת, ואין מעמידים את ה"אני" במרכז. כשמודעים לקשיים העומדים בדרך, אז "אבני נגף" הופכות להיות "אבני דרך". וכשמשקיעים מאמצים בקביעות להעצמת הקשר יוצאים נשכרים.

צריך לדעת שחיי הנישואין הם היסוד לקיומו של עם ישראל, ובהם מתגלה כח האין סוף. ועל ידי זה נעשים שותפים לבורא בבריאה. צריך להבין שבבניית בית יהודי בקדושה מקדשים את ה' באופן נעלה ונשגב. ובאחדות שנוצרת בין בני הזוג מתאחדים עם ה'.     

תורתנו תורת אמת ותורת חיים מדריכה אותנו לחיות באושר. מבט פנימי עמוק להתחבר אל ה"אני" הפנימי שלנו, אל הנקודה האלוקית שבתוכנו, לרצון האמיתי שלנו, ולמיוחד שבכל אחד מאתנו, יסייע לנו להשקיע ולהתאמץ בחיי הנישואים שלנו תוך התמודדות באתגרים רבים מתוך שמחה של מצוה כדי לבנות בית יציב – בנין עדי עד לתפארת.

 • איגרתו המאלפת של הרבי הריי"צ על חיי משפחה נכונים על פי תורה
 • תכלית הזוגיות – אהבת השם
 • הוו מתונים בדין
 • משתלם להיות ענו ושפל רוח
 • המעלה המיוחדת של חמישה עשר באב
 • מענה רך ישיב חמה
 • הכעס אינו משתלם
 • איך נתגבר על מידת הכעס?
 • עד היכן הגיעה סבלנותו של הילל?
 • מה מפריע לשלום בית?
 • עיקר העבודה ביחסי אנוש להגביר הנפש על הגוף
 • אהבה אינה רק נתינה אלא גם הכלה וקבלה
 • מי מעכב את הגאולה?
 • מוח שליט על הלב
 • ביתו זו אשתו
 • זכו - שכינה ביניהם
 • איש ואשה נשמה אחת
 • שלמה ושולמית בשיר השירים
 • מעלת המקבל על המשפיע
 • איזוהי אשה כשרה?... העושה רצון בעלה!...
 • איש ואשה הם חצי ועוד חצי וביחד אדם שלם
 • אשה היא כלה לנצח
 • אשת מנוח אמו של שמשון
 • בדיחה בדיחה אבל שידוך מוצלח
 • בין ווארט לחתונה
 • בית יהודי הוא בית קדוש
 • בכח זוגיות נפלאה לחולל פלאים
 • דעת הרבי על לימוד תורה לנשים
 • המסע מ"אחור באחור" אל "פנים בפנים"
 • הנישואין בקבלה
 • הנקודה שבאהבה
 • הרבנית שרה כרמלי מספרת
 • השכנת שלום בית בתחבולות
 • זוגיות וצניעות באור החסידות והקבלה
 • חכמות נשים בנתה ביתה – דבורה הנביאה
 • חתונה - ברית לבנין עדי עד בקדושה
 • חתונה ומשמעותה
 • טוב פת חרבה ושלוה בה
 • טיפים לשלום בית
 • יפה כח הפשרה מכח הדין
 • כיצד מרקדין לפני הכלה?
 • כמים הפנים לפנים כן לב האדם אל האדם
 • לגמול לחייבים טובות למען שלום בית
 • מהו קשר אמיתי ואהבה אמיתית?
 • ממי אפשר ללמוד על זוגיות ושלום בית?
 • מעמד האשה היהודיה על פי הרבי מליובאוויטש
 • מפתחות שלום הבית בידי האשה
 • ניסיון גדול בשלום בית
 • סגולות לשלום בית
 • סוד טבעת הנישואין
 • סיפור מאלף - עד היכן צריך לרדוף שלום בית
 • סיפור נורא ונפלא על הבעל שם טוב
 • סיפור נישואי יעקב ורחל
 • עידוד הילודה במשנתו של הרבי
 • עצה ידידותית לזוג העומד להינשא
 • קדושת הזיווג
 • קדושת חיי הנישואין
 • קוגל של שלום בית
 • רבי מאיר בעל הנס משכין שלום בית
 • רבי עקיבא ורחל - סיפור אהבה מופת לרבים
 • שידוך משמים - סיפור נפלא ומרגש במיוחד
 • שלום בית בכח הרבי
 • שלום בית בעיירה
 • שלום בית דורש סבלנות
 • תכלית הנישואין - בנין עדי עד