בית-חיינו-770

בקונטרס "בית רבינו שבבבל" מסביר הרבי מלך המשיח, שבית המקדש השלישי יתגלה בראשונה בבית חיינו 770, ומשם ישוב עם ענני שמיא לירושלים.

שמחת בית השואבה בבית חיינו 770 ה'תשפ"א שמחה פורצת גדר

שמחת בית השואבה – שמחה פורצת גדר – בבית חיינו 770 בשנת ה'תשפ"א

שמחה פורצת גדר בבית חיינו – 770

בית רבינו שבבבל – 770 הוא בית מקדש מעט, שלהיותו מקומו הקבוע של נשיא הדור, הנשיא הוא הכל, שכולל כל הדור, יש בו השראת וגילוי השכינה מעין ודוגמת השראת וגילוי השכינה בבית המקדש.

שמחת החסידים בבית חיינו 770 בחודש אדר היא שמחה של אמונה, שמחה של גאולה.

"מי שלא ראה שמחת בית השואבה לא ראה שמחה מימיו" ובמיוחד שמחת בית השואבה בחצרות קודשנו 770.

מי שלא ראה שמחת בית השואבה לא ראה שמחה בימיו. שמחה הפורצת את כל הגדרים בבית חיינו – 770.

שמחת בית השואבה בבית חיינו תשע"ו היא שמחת הגאולה הפורצת את כל הגדרים. צפו ותיהנו.

כאשר השלוחים של הרבי נפגשים בבית חיינו – 770 ומשתפים זה את זה בחוויותיהם ומחזקים איש את רעהו שמחתם מרקיעה שחקים ופורצת גדרות.

ריקודים בבית חיינו במרחשוון תשע"ו. שמחה פורצת גדר.

שמחה בבית חיינו – 770 בסתם יום של חול ו' תשרי ה'תשע"ו. התמימים בריקוד "הופ קוזק".

בשמחת בית השואבה בבית חיינו 770 השנה ה'תשע"ה היתה שמחה גדולה, שמחה פורצת גדר, מתוך תחושה שקרובים מאד לגאולה.

לרגל יום הולדתו ה-110 של הרבי מליובאוויטש מלך המשיח שיל"ו הופק סרטון וידיאו על הבית שהפך במהלך השנים להרבה יותר מסמל הבית שמשמש כמרכז חב"ד העולמי על כל פעולותיה של תנועת חב"ד.

שמחת בית השואבה ב770 תשע"ד, שמחה פורצת גדר, שמחת עולם על ראשם.

שמחת י"א ניסן תשע"ד בבית חיינו 770, כאשר התמימים חוגגים את יום ההולדת של הרבי ושרים את פרק קי"ג בתהילים הפרק של הרבי.

פתיחת 60 יום של שמחה בשעתיים של ריקודים ב-770 בחודש אדר תשע"ד.

ההתוועדות החסידית המרכזית לכבוד היארצייט של הרמב"ם כ' טבת. הרב קותי ראפ מדבר על מעלות תקנת לימוד הרמב"ם היומי, ובקשר לזה מספר עוד סיפורים.

שבע ברכות עם הרבי מליובאוויטש בבית חיינו 770, כשקהל החסידים שרים "עוד ישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים קול ששון וקול שמחה קול חתן וקול כלה".

בכל יום בסוכות רוקדים אלפים בשמחת בית השואבה המרכזית המתקיימת בשכונה המרכזית של חב"ד בניו יורק, שכונת קראון הייטס.

תהלוכות ל"ג בעומר שהנהיג הרבי מלך המשיח כובשות את העולם.

תהלוכת ל"ג בעומר (parade) לשנת תשע"ג בבית חיינו 770 בקראון הייטס, צפייה נעימה!

אם הינך רוצה ללמוד על רגל אחת מהו עניינה של חסידות חב"ד (חכמה בינה דעת)?… מהי עוצמתו של "רבי"?… מהי מעלת 770?… מנין שואבים חסידי חב"ד את הכוחות שלהם לאהבת ישראל ולעבודת ה' במסירות נפש ובשמחה שאין לה אח ורע?… למד קונטרס בית רבינו שבבבל.

קטע מחגיגות יום ההולדת לרבי שליט"א מלך המשיח תשע"ג אחרי ההתוועדות במרכז חב"ד העולמי 770 ברוקליו ניו יורק.

ריקודי שמחה נפלאים בבית חיינו – 770 בי"א שבט ה'תשע"ג

משנכנס אדר מרבים בשמחה. בבית חיינו – 770 השמחה פורצת גדר תמיד ובמיוחד בחודש אדר שבו אנו מצווים להרבות בשמחה. הריקודים מסוף חודש אדר תשע"ב.

הרב ישראל הרשקוביץ,שליח הרבי שליט"א מלך המשיח לאופקים, ורב קהילת חב"ד בעיר, נואם בהתוועדות ה' טבת "דידן נצח" תשע"ג, בבית חיינו – 770 מעניינא דיומא.

בית רבינו שבבבל הוא בית משיח 770 אשר בניו-יורק והוא גם בית מקדש מעט – מרכז היהדות שממנו מפיצים את אור השם בעולם בדורנו דור הגאולה.

ילד מצבאות ה' מספר בכינוס לקבלת פני משיח צדקנו על מופת מהרבי בבית חיינו – 770 בחודש תשרי.

מי שלא זכה להיות בחצרות קודשנו – 770 יוכל לטעום משהו מן המשהו בצפיה בסרטון זה המסכם בקצרה את המתרחש בבית חיינו – 770 בחודש תשרי.

קידוש לבנה צריך להיות ברוב עם, כי דוקא ברוב עם הדרת מלך. ואכן חסידי חב"ד על פי הוראת הרבי מקיימים מצות קידוש לבנה בשטורעם ורעש גדול וכמובן בשמחה גדולה במיוחד בבית חיינו – 770.

הרב אלכסנדר סנדר שי' וילשנסקי, שליח מלך המשיח וראש ישיבת תומכי תמימים ליובאוויטש מילאנו – איטליה. בשיחה מיוחדת במרכז חב"ד העולמי 770 ברוקלין ניו יורק, לאורחי הרבי שליט"א מלך המשיח בחודש החגים.

במקום שבו יש התלהבות וחיות שם נמצאת הקדושה. לא לחינם נקרא שמו של "בית משיח" – '770' – בשם "בית חיינו" (כפי שנקרא גם בית-המקדש בברכות ההפטרה) – המקום בו שוקקים ותוססים החיים האמיתיים וממנו נובעים החיים לכל המקומות האחרים ולכל הזמנים השונים. "נקודת האמת" נמצאת בבית-המקדש, ב"בית רבינו שבבבל" ("שנסע מקדש וישב שם"), ומשם מתפשטת החיות וההתלהבות לכל העולם כולו.

בצפייה בסרטון זה אפשר לחוות מעט את התענוג הגדול של החסידים הנוסעים בחודש תשרי לבית חיינו – 770. את התפילות, את השמחה, את הריקודים, את אחוות החסידים, את האוירה הנפלאה. דברים שאותם לוקחים לכל השנה.

קטעים משמחת בית השואבה ברחובות שכונת הכתר, ברוקלין ניו יורק. המשטרה סוגרת מ10 בלילה עד 6 בבוקר את התנועה ברח' קינגסטון מצומת מונטגומרי עד צומת קראון, ואלפי אלפים באים לרקוד. לקראת הבוקר כולם עומדים בתור לברך על ד' המינים של הרבי.

כשאנחנו יוצאים מתשרי, ובפרט מבית חיינו – עם הזעקה, בקלא פנימאה דאשתמע ובקלא פנימאה דלא אשתמע, בביטול עצום ובשמחה גדולה, מצד אחד בדמעות ומאידך דווקא בשמחה ובטוב לבב, התשוקה שלנו היא כפי שהרבי רוצה מאתנו, ומתוך רצון נחוש ששום דבר לא יכול לעמוד נגדו – להגיע כבר לתכלית הכל, לראות את הרבי מלך המשיח שליט"א מתנשא ומביא לכולנו את הגאולה האמיתית והשלימה לעיני כל בשר תיכף ומיד ממש, וברגע זה ממש.