ספירת העומר

מאת:
שולמית שמידע

תוכן:

התורה מלמדת אותנו איך למצות את עצמנו על ידי הדרכותיה במצוות שהיא מטילה עלינו. את התורה קיבלנו לאחר יציאת מצרים. ארבעים ותשעה יום מאז שיצאנו ממצרים היתה לנו ציפייה לקבלת התורה והכנה של עידון תכונותינו העצמיות לקראת יום החמישים יום מתן תורה בחג השבועות בהר סיני. את ההכנה עשינו על ידי ספירת העומר שבעה שבועות וארבעים ותשעה יום, כאשר כל יום מתקן את אחת המידות שלנו, כדי להגיע למתן תורה מזוככים. גם היום אנו סופרים מידי שנה בשנה את ספירות העומר מפסח עד שבועות ומתבוננים במידותינו מתוך כוונה לשפר אותן על פי התורה.

 
לפניכם אוסף מאמרים על מהותה של ספירת העומר ועל הדרכים לתקן את מידותינו.       
 • סדר ספירת העומר
 • ל"ג בעומר - חידון בקיאות
 • 1. היום יום אחד לעומר - חסד שבחסד, אהבה שבאהבה
 • 2. היום שני ימים לעומר - גבורה שבחסד
 • 3. היום שלושה ימים לעומר - תפארת שבחסד
 • 4. היום ארבעה ימים לעומר - נצח שבחסד
 • 5. היום חמישה ימים לעומר - הוד שבחסד
 • 6. היום ששה ימים לעומר - יסוד שבחסד
 • 7. היום שבעה ימים שהם שבוע אחד לעומר - מלכות שבחסד
 • 8. היום שמונה ימים לעומר - חסד שבגבורה
 • 9. היום תשעה ימים לעומר – גבורה שבגבורה
 • 10. היום עשרה ימים לעומר – תפארת שבגבורה
 • 11. היום אחד עשר יום לעומר - נצח שבגבורה
 • 12. היום שנים עשר יום לעומר - הוד שבגבורה
 • 13. היום שלושה עשר יום לעומר – יסוד שבגבורה
 • 14. היום ארבעה עשר יום לעומר – מלכות שבגבורה
 • 15. היום חמשה עשר יום לעומר - חסד שבתפארת
 • 16. היום ששה עשר יום לעומר – גבורה שבתפארת
 • 17. היום שבעה עשר יום לעומר – תפארת שבתפארת
 • 18. היום שמונה עשר יום לעומר – נצח שבתפארת
 • 19. היום תשעה עשר יום לעומר – הוד שבתפארת
 • 20. היום עשרים יום לעומר - יסוד שבתפארת
 • 21. היום אחד ועשרים יום לעומר – מלכות שבתפארת
 • 22. היום שנים ועשרים יום לעומר - חסד שבנצח
 • 23. היום שלושה ועשרים יום לעומר – גבורה שבנצח
 • 24. היום ארבעה ועשרים יום לעומר - תפארת שבנצח
 • 25. היום חמישה ועשרים יום לעומר - נצח שבנצח
 • 26. היום ששה ועשרים יום לעומר – הוד שבנצח
 • 27. היום שבעה ועשרים יום לעומר – יסוד שבנצח
 • 28. היום שמונה ועשרים יום לעומר – מלכות שבנצח
 • 29. היום תשעה ועשרים יום לעומר – חסד שבהוד
 • 30. היום שלושים יום לעומר - גבורה שבהוד
 • 31. היום אחד ושלושים יום לעומר - תפארת שבהוד
 • 32. היום שנים ושלושים יום לעומר - נצח שבהוד
 • 33. היום שלושה ושלושים יום לעומר - ל"ג בעומר - הוד שבהוד
 • 34. היום ארבעה ושלושים יום לעומר – יסוד שבהוד
 • 35. היום חמישה ושלושים יום לעומר – מלכות שבהוד
 • 36. היום שישה ושלושים יום לעומר – חסד שביסוד
 • 37. היום שבעה ושלושים יום לעומר – גבורה שביסוד
 • 38. היום שמונה ושלושים יום לעומר – תפארת שביסוד
 • 39. היום תשעה ושלושים יום לעומר – נצח שביסוד!
 • 40. היום ארבעים יום לעומר – הוד שביסוד
 • 41. היום אחד וארבעים יום לעומר – יסוד שביסוד
 • 42. היום שנים וארבעים יום לעומר – מלכות שביסוד
 • 43. היום שלושה וארבעים יום לעומר - חסד שבמלכות
 • 44. היום ארבעה וארבעים יום לעומר – גבורה שבמלכות
 • 45. היום חמישה וארבעים יום לעומר – תפארת שבמלכות
 • 46. היום שישה וארבעים יום לעומר – נצח שבמלכות
 • 47. היום שבעה וארבעים יום לעומר - הוד שבמלכות
 • 48. היום שמונה וארבעים יום לעומר - יסוד שבמלכות
 • 49. היום תשעה וארבעים יום לעומר - מלכות שבמלכות
 • דבר מלכות - אחרון של פסח
 • דבר מלכות - בסעודת משיח של אחרון של פסח
 • היום פסח שני! א גוט יום טוב!
 • מגמת מידת הנצח לנצח עד הסוף
 • מידת הנצח - ניצחון לנצח!
 • פרשת אחרי קדושים - תכלית ספירת העומר היא לתקן את נפשותינו ורוחותינו ונשמותינו
 • פרשת אמור - "אמור" באופן של ציווי תמידי
 • פרשת אמור – יחודו של ל"ג בעומר
 • פרשת אמור - להבין עניין ספירת העומר
 • פרשת אמור - עבודת המידות של ספירת העומר כהכנה למתן תורה
 • פרשת אמור לילדים – ספירת העומר כהכנה למתן תורה
 • פרשת בהר - המיוחד בימי ספירת העומר בכלל ובל"ג בעומר בפרט
 • פרשת בהר – מפתחות הגאולה האמיתית והשלימה בידינו
 • פרשת בהר בחוקותי – ימי ספירת העומר הכנה לחג מתן תורה
 • פרשת בחוקותי לילדים – ספירת העומר מקרבת את הגאולה
 • פרשת במדבר - יהודי מצווה להרים ראש
 • פרשת שמיני – המשמעות המיוחדת של שבת מברכים חודש אייר
 • פרשת תזריע מצורע - כיצד נרמזים ענייני גאולה בפרשה?