סיפורים חסידיים

מאת:
שולמית שמידע

תוכן:

 

אין לך דרך יפה ישרה וקלה לחנך למידות טובות, לקרב אנשים ליהדות, לישר את הלב ואת המוח, ללמד ערכים נעלים הבאים לידי מימוש בעולם המעשה, ליצור אוירה טובה של שבת אחים גם יחד, מאשר לספר סיפור חסידי.

 

סיפור חסידי על צדיק, על חסיד, על מעשה נפלא או על השגחה פרטית גלויה, היונק ממקורות יהודיים ומחנך לערכים יהודיים, הוא בעל עוצמה וגנוז בו אור גדול – אור יקרות. צריך לדעת לספר אותו ועוד יותר צריך לדעת לשמוע אותו. צריך ללעוס אותו שוב ושוב ולהפנים את המסר העולה ממנו. אפילו סיפורים מוכרים וידועים המסופרים שוב ושוב לעולם לא נס ליחם, כי הם מלאים חכמת חיים ויש בהם הומור רב.  

  

אדמו''ר הזקן אמר שסיפורי צדיקים שמספרים בהתוועדויות הם טל תחייה המחדיר חיות בהשכלה (עבודת המוחין) ובעבודה (עבודת הלב). והעיד, כשהיינו שומעים תורה מפי הרב המגיד זה היה עבורנו בבחינת תורה שבעל פה, אולם כשהיינו שומעים סיפור, זה היה בבחינת תורה שבעל פה.

 

ידוע גם הסיפור, שפעם הגיעו אל ר' ישראל מרוז'ין שני מחברי ספרים לקבל את הסכמתו, האחד חיבר חידושי תורה והשני סיפורי צדיקים. ור' ישראל מרוזין נתן הסכמתו קודם למחבר הסיפורים באומרו, שזו ההנהגה האלוקית בתורה שהקדים סיפורי צדיקים לחוקים. ולכן ספר בראשית נקרא גם ספר הישר להיותו מיישר את הלב ואת המוח.

 

ולואי שנשתמש בכלי יקר זה של הסיפור החסידי בכל עת הראויה לכם, כדי להאיר כל פינה חשוכה, ולפשט כל עקמומית שבלב, שדרכו נפתח חלון המאיר את אור העבודה.

 • "אגרות קודש" כרך ו'…
 • מה מפריע לשלום בית?
 • שמחת רבי זושא מאניפולי ורבי אלימלך מליז'נסק בכלא הרוסי
 • אהבת ישראל של רבי לוי יצחק מברדיטשוב
 • לעולם לא נגיע לאופק
 • איך לקרב את הלמדן גס הרוח?
 • אהבת ישראל של אדמו"ר הזקן
 • אהבת ישראל של הרבי הריי"צ
 • יהודי הוא אש, ומהו "רבי"?
 • הַחתן שהופיע לחתונתו בזכות העשיר ה'קמצן'
 • הש"ך מצא את אחותו האבודה
 • מהו עונשו של השקרן?
 • הַמִּכְתָּב שֶׁהִגִּיעַ בַּזְּמַן
 • הניצוצות שנגאלו
 • מדוע חיבב כל כך רבי מנחם מענדל מויטבסק את זלמניו?
 • סיפור ליום כיפור
 • הנס עם ספר התניא
 • חטיפה מסתורית בלב מוסקבה
 • ניסים גדולים במכס
 • שליחות סודית לרוסיה
 • יריד שומר שבת בלנינגרד!
 • הרבי מושך בחוטי המהפכה ברוסיה
 • הרבי מושך בחוטי המהפכה ברוסיה
 • פורים תשי"ג - מותו של סטאלין
 • הרבי מונע מלחמות
 • מבט למפעל השליחות המופלא של הרבי
 • אהבת ישראל של הרבי
 • כוחה של חברות
 • יהודי בעל נשמה גבוהה
 • שאו מרום עיניכם
 • סיפורו של בעל תשובה
 • סיפור נפלא על הרבי אדמו"ר האמצעי
 • אדמו"ר הזקן מלמד שחובה תמיד לומר: אם ירצה ה' יתברך
 • אהבת ה' את בניו
 • איך נוצר הדפוס הראשון של ספר התניא קדישא? סיפור מדהים!
 • אין להתפעל מענייני העולם
 • בדיקה הנוגעת ללב
 • בזכות "יחי המלך"
 • במה התעניין הרבי בלילה הראשון של ראש השנה?
 • במה התפללת?
 • במחול עם היהודים הפשוטים
 • ברכת מזל טוב
 • בשעה טובה ומוצלחת
 • בת הרבי
 • גלגולם המופלא של שני שופרות
 • גם גוי רשע אוהב אנשים שמדברים אמת
 • דאגה לכל חסיד
 • דילוג בשביל 'תשליך'
 • דרכים נפלאות להתקשרות הרבי עם חסידיו
 • "האם יש לך קשר לרבי המפורסם מברוקלין?"
 • הבעל-שם-טוב הגיע לניו-יורק בחג השבועות
 • ה''היפי''
 • החסיד שלי מארגנטינה
 • הילד של תקיעת שופר של הרבי
 • הכוונה העיקרית בתקיעות
 • המגיד ותלמידיו בתקיעת שופר
 • הנחת תפילין ב"טיימס סקוור"
 • הניגון "הופ קוזק" הקשור עם הסבא משפולי
 • הניגון המיוחד
 • הנערה… וסיפורי השואה
 • הנשמות מחכות לילד בראש השנה
 • הסגולה שבשמיעת "כתר"
 • הסוכה המופלאה ברובע הלטיני של פריז
 • הסיפור העומד מאחורי הניגון שאמיל – סיפור גלגולה של הנשמה
 • העונג בשמים מאיחול 'לשנה טובה'
 • הצצה חסידית בערב ראש השנה
 • הרב המגיד מבקש למסור את הנשיאות לאדמו"ר הזקן
 • הרבי לוקח אחריות על נשמות
 • השליחות של רבי מנחם מענדל מהורודוק ואדמו"ר הזקן בהפצת המעיינות
 • השלישיה של אינשטיין
 • ובאו האובדים בארץ אשור
 • זכור אזכרנו
 • זכות המזוזה
 • חוצפה דקדושה של ר' שמואל מונקעס
 • חכמת אדמו"ר הזקן מתגלה לגויים בהיותו בכלא
 • חמש מזוזות
 • חסידות דורשת פנימיות ומסירות נפש
 • טיפת מים חיים
 • כוח האמונה והביטחון של ר' שמואל מונקעס
 • כוחה של מחשבה טובה
 • כוחו של המלך המשיח - וברוח שפתיו ימית רשע
 • כותבים לרבי ומקבלים תשובות
 • כך קיים הרבי את מצות "עד דלא ידע"
 • כמה אפשר לחכות?
 • כמו חזה את מאורעות השנה
 • כשהרבי בוכה...
 • לדייק בטהרת המשפחה
 • לומר את הווידוי בשמחה
 • לימוד זכות על קופסת הטבק
 • לכשיפוצו מעיינותיך חוצה
 • למה חסיד בעיני פסיכיאטר גוי נחשב למשוגע?
 • לקרב את הגאולה באי נידח
 • לקרוא: אבא!
 • מה זה סליחות?... - סיפור על ר' שמואל מונקעס
 • מופת של הרבי הרש"ב - רבי שלום דובער
 • מלכות שמים בלי הגבלות
 • מן "השומר הצעיר" אל "שומר ישראל"
 • מעלתו של סיפור חסידי
 • מעשה נורא ונפלא הקשור בספר התניא
 • נבואה ומופת מהרבי בשני חלומות
 • נס בבית הרפואה
 • נצח ישראל מתחת לגל אבנים
 • נשמה משוטטת
 • נשמה תועה
 • סיפור הצלתו המופלא של מר שמואל לזובסקי
 • סיפור מרתק על הסופר נתן ילין מור שנפגש עם הרבי
 • סיפור של מסירות נפש
 • סיפורו המדהים של הרב דוד אהרון ניומן
 • סיפורו של הרב בוסי
 • סיפורים קצרים על הרבי הרשב
 • עד שהסטנדר ירגיש...
 • עיר כובשים בשיר לכת
 • פנימיות התורה כוללת בתוכה ענייני טבע מדע ורפואה
 • פקיחת עיניים בין כסה לעשור
 • פתיחת הצינור להחזרה בתשובה
 • צעקה פשוטה
 • קול השופר
 • ראש השנה בחדר המטאטאים
 • ראש השנה לאילנות
 • רוצים משיח כפשוטו
 • ר' יקותיאל לעפלער מופת לרבים - יגעת ומצאת תאמין!
 • רפואה מעל הטבע
 • שידוך של הרבי
 • שלהי חודש אלול
 • שמואל מונקס ותבשיל הבשר
 • שתי תמונות של תקיעת שופר
 • תפילתו של הסבא משפולי
 • תקע בשופר גדול לחרותנו